อีเมล์ติดต่อ: naraestate

กรุณาใส่ตัวหนังสือที่แสดงอยู่บนรูปข้างล่าง. ตัวอักษรจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก และตัวเลข 1 ถึง 9

บ้านแฝด 2 ชั้น ม.กิตตินครกรีนวิลล์ สมุทรปราการ...

3,100,000฿ 
บ้านแฝด 2 ชั้น ม.กิตตนครกรีนวิลล์  เลขที่  111/226 ม.11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราก...